Ścieżki rowerowe

Drogi rowerowe, według prawa o ruchu drogowym, to odpowiednio oznakowane drogi lub jej części przeznaczone dla ruchu rowerowego.

Potocznie drogi rowerowe określa się mianem ścieżek rowerowych. Należy pamiętać, że drogi rowerowe to nie to samo co turystyczne szlaki rowerowe. Nie mamy się co oszukiwać, pod względem jakichkolwiek dróg, również tych dla rowerów, Polska w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej jest bardzo słabo rozwinięta. Dróg rowerowych w Polsce jak na lekarstwo. Do miast, w których sieć dróg rowerowych jest teoretycznie dobrze rozwinięta należą Gdańsk, Kraków, Wrocław, Świnoujście czy Zielona góra.

W pozostałych większych miastach takich jak Warszawa, Poznań czy Szczecin również znajdziemy ścieżki rowerowe, ale tworzą one raczej symboliczną sieć. W pozostałych miastach w Polsce, albo tych ścieżek nie ma, albo aż szkoda o nich wspominać.