Chodniki

Zazwyczaj rolę ścieżek rowerowych pełnią chodniki dla pieszych lub pobocza dróg.

Nie trzeba nawet wspominać, że jazda rowerem po poboczu drogi nie należy do bezpiecznych i należy bardzo uważać. Swój drogą wielka szkoda, że ścieżki rowerowe w Polsce są tak słabo rozwinięte.

Może dzięki temu życie w wielkich miastach byłoby przyjemniejsze, a transport nie spoczywałby jedynie na przepełnionych autobusach.